• Snabb leverans
 • Proffsverktyg
 • Prisvärt

Försäkring och grundavgift

Här hittar du information om hyresförsäkring, självrisk och grundavgift

Hyresförsäkring

 

När du hyr maskiner och utrustning från ToolPal tillkommer en hyresförsäkring. För utrustningen som du hyr har vi ett försäkringsskydd mot fysisk skada samt skada genom stöld under hyrestiden enligt villkoren för Toolpals försäkringsarrangemang. Utrustningen försäkras av Toolpal och försäkringsgivare är Gjensidige Forsikring, ASA, Norge, svensk filial eller likvärdig försäkringsgivare och avgiften för försäkringsskyddet beror på hyresavgiften samt det vid var tid försäkrade återanskaffningsvärdet av utrustningen. Försäkringen är obligatorisk och avgiften framgår när du lägger ordern. I våra allmänna villkor finns mer detaljerad information om vår hyresförsäkring.

 

Hur går jag tillväga om en maskin stulits eller skadats?

 

Det första du ska göra är att ta kontakt med ToolPal. Du gör det enklast genom ett telefonsamtal eller via mail, kontaktuppgifter hittar du här.

 

Vid stöld är nästa steg är att kontakta Polisen för att upprätta en polisanmälan. Var noga med att notera det ärendenummer du får av Polisen, det är viktigt att ta med på skadeblanketten du ska fylla i.

 

Tips! För att förenkla administrationen för dig, ToolPal och försäkringsbolaget är det bra om du dokumenterar skadegörelsen/stölden så noggrant du kan. Ta bilder, beskriv hur du låst fast och förvarat maskinerna och var noga i beskrivningen av arbetsplatsens säkerhet.

Här kan du läsa mer om våra säkerhetsföreskrifter.

 

Efter det ska du fylla i en skadeblankett och skicka in till ToolPal. Ifylld blankett skickas till kundservice@toolpal.se. Du som kund fyller i från och med rubriken Hyrestagare och ned till slutet av blanketten. Under sektionen Kompletterande upplysningar fyller du i Polisens ärendenummer. Under sektionen Specifikation över skadade eller förlorade föremål fyller du i kolumn 1 (Föremål). ToolPal fyller i resterande kolumner. Blankett hittar du här.

 

Vid stöld eller skadegörelse

 • Kontakta Polisen och upprätta anmälan
 • Kontakta ToolPal om att maskiner är stulna
 • Fyll i ToolPals skadeblankett
 • Skicka ifylld blankett till ToolPal
 • Avvakta kontakt från ToolPal/Försäkringsbolag

 

Vid skada

 • Kontakta ToolPal om att maskiner är skadade
 • Fyll i ToolPals skadeblankett
 • Skicka ifylld blankett till ToolPal
 • Avvakta kontakt från ToolPal/Försäkringsbolag

 

Självrisk

 

Självrisken uppgår till 0,1 prisbasbelopp för utrustning understigande 50.000 SEK och 0,2 basbelopp för utrustning överstigande 50.000 SEK. Prisbasbelopp för 2022 är 48.300 SEK. Självrisken är alltså 4.830 SEK för utrustning understigande 50.000 SEK och 9.660 SEK för utrustning överstigande 50.000 SEK.

 

Grundavgift

 

För att säkerställa att de maskiner som våra kunder hyr av oss är rena och i allra bästa skick, debiterar vi en grundavgift. Avgiften debiteras automatiskt vid orderläggningen och täcker enklare rengöring och service. Om maskinen i efterhand kräver extra rengöring, reservdelar, reparation eller service kan det komma att debiteras i efterhand.

 

Om du har frågor om försäkring, självrisk eller grundavgift kan du kontakta oss via mail eller telefon, så hjälper vi dig.

Meny